Proper words in proper places, make the true definition of a style - Jonathan Swift

Informatie

Vertalen heeft mij altijd aangetrokken. Hoewel Duits tijdens mijn middelbare schooltijd mijn beste taal was en ik een prijs won voor mijn examenvertaling Frans, had Engels mijn voorliefde. Tijdens mijn studie Engels aan de Rijksuniversiteit Groningen, van 1965 tot 1971, waren de vertaaltentamens Nederlands-Engels en Engels-Nederlands steevast de eerste die ik binnenhaalde. In die tijd was ik overigens ook mede-oprichter van het magazine 'Escape' voor de afdeling Engels.

Na mijn studie heb ik 34 jaar Engels gegeven in het voortgezet onderwijs, waar ik tot mijn diepe treurnis getuige moest zijn van de teloorgang van de schriftelijke vertaaltraditie. In mijn vrije tijd vertaalde ik toen al, voor anderen en voor mijn eigen plezier. Zo heb ik gedichten van Emily Dickinson vertaald en proza van Robertson Davies. Inmiddels gepensioneerd heb ik de handen volledig vrij voor vertaalwerk en 'Rosetta Translations' is de zakelijke vorm die ik daartoe heb gekozen.

Door toedoen van mijn buitengewoon gewaardeerde collega George Hall ben ik vooral op het spoor gezet van vertaalwerk op het gebied van kunst. Zo doe ik werk voor musea, kunstkringen, galerieën, individuele kunstenaars en uitgevers van kunstboeken. Maar daarnaast horen architectenbureaus en onderwijsinstellingen, waaronder kunstacademies, tot mijn portefeuille. Ook heb ik jarenlang promovendi, o.a. van de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, begeleid bij het redigeren van hun Engelstalige proefschriften en vertaalwerk gedaan voor het Leonardo da Vinci-project t.d.v. de Europese afstemming van aspecten van het beroepsonderwijs. In het algemeen bevindt mijn clientèle zich in de (semi-)overheids- c.q. non-profitsfeer, al behoren er tevens commerciële bedrijven toe.

Van mijn in 2015 overleden en diep betreurde vriend George Hall — een beminnelijk, erudiet en geestig mens en de beste coach die ik mij had kunnen wensen — leerde ik o.a. hoe belangrijk accuratesse en snelheid zijn. Net als hij ooit ben ik in de positie mijn klanten te bedienen op persoonlijke wijze en maatwerk te leveren. Op uw verzoek en op grond van uw informatie stuur ik u graag een offerte, die overigens geheel vrijblijvend is.